Camera de Comerţ şi Industrie a României avizează existenţa cazului de forţă majoră

Camera de Comerţ şi Industrie a României avizează existenţa cazului de forţă majoră

La solicitarea scrisă a companiilor, Camera de Comerţ şi Industrie a României avizează existenţa cazului de forţă majoră, anunță CCIR într-o comunicare pe site-ul oficial al entității

Potrivit anunțului, solicitarrea trebuie să cuprindă prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecințelor acestora în relația cu partenerul contractual și argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forță majoră. Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

Conform celor precizate de Camera Comerț, dosarul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

- cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
- o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
- atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
- notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.
”Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a României de avizare a evenimentului de forţă majoră. Tarif : 500 EUR (în lei, la cursul BNR din ziua plăţii) + TVA. Consultanţă de specialitate: 30 EUR / 30 de minute (fără TVA)”, anunță Camera de Comerț și Industrie a României.