Curtea de Conturi: Oferta de măști a firmei controlate de magnatul Cătălin Hideg, apropiatul lui Cristi Burci, trebuia declarată inacceptabilă

Curtea de Conturi: Oferta de măști a firmei controlate de magnatul Cătălin Hideg, apropiatul lui Cristi Burci, trebuia declarată inacceptabilă

Curtea de Conturi scrie în Raportul de control încheiat în urma verificărilor efectuate la cererea Parlamentului cu privire la gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență că ONAC trebuia să declare inacceptabilă oferta prezentată de SC Romwine&Coffee SRL pentru achiziționarea de măști de protecție tip FFP2 și FFP3

SC Romwine & Coffee este o firmă de distribuție a băuturilor alcoolice înființată în 2019 la Giurgiu și care a reușit în martie a.c. să semneze un acord cadru cu Oficiul Național de Achiziții Centralizate (ONAC) în valoare de 10 milioane de euro pentru livrarea de măști de protecție. 

Firma este controlată prin interpus de masonul Cătălin Hideg (foto), personaj aflat în relații apropiate cu magnatul Cristian Burci, unele surse spunând că cei doi ar fi chiar parteneri de afaceri. Anunțul că Romwine a câștigat acel contract un scandal public, procurorul militar Bogdan Pîrlog sesizându-se din oficiu pentru posibile fapte penale, după sesizare declinând dosarul către Direcția Națională Anticorupție. 

”ONAC nu a declarat inacceptabilă oferta prezentată de SC Romwine&Coffee SRL pentru achiziționarea de măști de protecție tip FFP2 și FFP3, care nu a depus Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului odată cu depunerea ofertei, condiție de respingere a acesteia. ➢ În cazul procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. 1841/17.03.2020 încheiat cu Romwine&Coffee SRL, ONAC a stabilit oferta câștigătoare fără a fi respectată condiția legală ca operatorul economic desemnat câștigător pentru loturile 3 și 4 să îndeplinească criteriile privind calificarea deoarece, potrivit informațiilor conținute în certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, depus ulterior, singurele activități autorizate ale operatorului economic erau „Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe” (cod CAEN 4781), „Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor” (cod CAEN 8230) și „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente” (cod CAEN 5621). Prin urmare, operatorul economic nu avea calificarea necesară și nu avea capacitatea profesională și nici experiența de a furniza produse din domeniul sănătății. Gestionarea unui contract în valoare de aproximativ 10 milioane de euro este dificilă pentru o firmă lipsită de experiență, fiind înființată în data de 14.03.2019 (de aproximativ un an), cu o cifră de afaceri pe anul 2019 de 47.870 lei (aproximativ 10.000 de euro) și un singur salariat”, se arată în raportul Curții de Conturi. 

Mai mult,  SC Romwine&Coffee SRL a fost unul din operatorii semnatari ai acordurilor cadru cu ONAC care a  solicitat ulterior amânarea termenelor de livrare invocând clauza de „forță majoră”, pentru care au prezentat Avize de existență a cazului de forță majoră, emise de structurile teritoriale ale Camerei de Comerț a României. Motivul invocat a fost tocmai starea de urgență instituită
prin Decretul nr. 195/16.03.2020 care a determinat încheierea contractelor în condițiile date.
Astfel, spune Curtea de Conturi, operatorii economici au solicitat încheierea unor acte adiționale prin care să fie prelungit termenul de livrare al produselor contractate, fără perceperea de penalități, deși condițiile de participare la procedurile de achiziție publică organizate de ONAC în perioada stării de urgență, precum și criteriile de evaluare impuse de autoritatea contractantă au fost adaptate contextului în care se afla România în acea perioadă. Un criteriu important luat în considerare în cadrul procedurii de atribuire l-a constituit tocmai termenul de livrare al produselor, acesta având un punctaj de 40 de puncte din 100, criteriu dat de necesitatea urgentă de realizare a stocurilor de produse medicale. Prețurile de achiziție ale produselor au fost influențate semnificativ de cererea imensă de pe piața mondială, în contextul unei oferte limitate a producătorilor. În consecință, operatorii economici (producători sau intermediari) au speculat acest context și au majorat semnificativ prețurile de vânzare.
”Tocmai acest aspect a fost utilizat de operatorii economici care, după ce au semnat acordurile-cadru și contractele subsecvente având ca element de diferențiere față de ceilalți competitori termenele de livrare mai scurte, în cantitățile convenite, au invocat clauza de „forță majoră” și au solicitat prelungirea termenelor de livrare, fără perceperea de penalități”, a descoperit Curtea de Conturi

Oficiul Național de Achiziții Centralizate nu a respectat principiul tratamentului egal, discriminând firmele românești


Curtea de Conturi a mai descoperit faptul că Oficiul Național de Achiziții Centralizate a avut o abordare diferențiată a nivelului garanției și a nivelului penalității impuse operatorilor economici prin Acordurile-cadru.

”Astfel, operatorii economici străini au beneficiat de un cuantum al procentului de garanție de 0,5% din valoarea contractului și de un cuantum al procentului de penalitate de 0,1% pentru fiecare zi
de întârziere, existând situații în care li s-a decontat suplimentar și costul transportului, în timp ce operatorilor români li s-a solicitat garanția de bună execuție în procent de 5% din valoarea contractului, iar penalitățile au fost stabilite la 1% pentru fiecare zi de întârziere. În aceste condiții au fost declarate câștigătoare ofertele unor operatori economici care conțineau propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite în cadrul documentației de atribuire, clauze dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, întrucât se referă la cuantumul garanției de bună execuție ce poate fi redusă de la 5% la
0,5%, iar penalitatea pentru nelivrarea la termen a fost redusă de la 1%/zi la 0,1%/zi”, se mai arată în raportul Curții de Conturi. 

 

sursa foto www.stiripesurse.ro

PROGER GLOBAL NETWORK - Project management, asistenta tehnica, inchiriere utilaje, exploatare agretate minerale