Dosarul lui Viorel Hrebenciuc a fost trimis spre rejudecare direct la Curtea de Apel Brașov

Dosarul lui Viorel Hrebenciuc a fost trimis spre rejudecare direct la Curtea de Apel Brașov

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis luni 11 noiembrie să trimită spre rejudecare la Curtea de Apel Brașov în dosarul în care procurorii DNA Brașov i-au trimis în judecată pe Viorel Hrebenciuc și pe fiul acestuia, Andrei, alături de alte persoane, pentru o afacere controversată cu păduri. Vedeți mai jos, integral, sentința judecătorilor

 

Detalii soluţie: d.p.257/Cu majoritate,

I. Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare.

II. Respinge ca inadmisibilă cererea de suspendare a judecării cauzei formulată în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă.

III. Respinge ca inadmisibile apelurile formulate de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bacău şi Regia Naţională a Pădurilor Romsilva împotriva sentintei penale nr.286 din data de 09 mai 2018 pronunţată de Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală, în dosarul nr.278/1/2015.

IV. Respinge ca inadmisibile cererile formulate de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bacău şi Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, de însuşire a apelului declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Natională Anticoruptie împotriva aceleiaşi sentinţe penale.

V. Respinge ca nefondată cererea formulată de Ministerul Finanţelor Publice de însuşire a apelului declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direcția Națională Anticorupție împotriva aceleiaşi sentinţe penale, ca urmare a existen?ei apelului formulată de această parte.

VI. În temeiul art. 421 alin. 1 pct.2 lit. b) din Codul de procedură penală admite apelurile formulate de apelantele părţi civile Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Suciu Alina şi de apelanţii inculpaţi Adam Ioan, Bengescu Dan Costin, Bularca (fostă Adam) Anca Roxana, Hrebenciuc Andrei, Hrebenciuc Viorel, Iacob Sorin Ion, Kadas Iosif, Mătăsel Ioan, Ordog Lorand Andras, Sturza (fostă Zaharia) Gabriela Rodica şi Sturza Paltin Gheorghe împotriva sentin?ei penale nr.286 din data de 09 mai 2018 pronunţată de Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală, în dosarul nr.278/1/2015, privind si pe intimaţii inculpaţi Călugăr Daniel Constantin, Chiuariu Tudor Alexandru, Crăciunescu Adam şi Varga Ioan Gheorghe. Desfiinţează sentinţa penală apelată şi trimite cauza Curtii de apel Brasov. În baza art.275 alin. (2) din Codul procedură penală obligă apelantii Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bacău şi Regia Naţională a Pădurilor la plata sumei de câte 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. În baza art.275 alin.(3) din Codul procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea prezentei cauze rămân în sarcina statului. În baza art.275 alin. (6) din Codul procedură penală onorariile cuvenite apărătorilor desemnati din oficiu până la prezentarea apărătorilor alesi pentru apelanţii inculpaţi Adam Ioan, Bengescu Dan Costin, Bularca (fostă Adam) Anca Roxana, Durlan Iulian, Hrebenciuc Andrei, Hrebenciuc Viorel, Iacob Sorin Ion, Kadas Iosif, Mătăsel Ioan, Ordog Lorand Andras, Sturza (fostă Zaharia) Gabriela Rodica şi Sturza Paltin Gheorghe şi pentru intimaţii inculpaţi Călugăr Daniel Constantin, Chiuariu Tudor Alexandru, Crăciunescu Adam şi Varga Ioan Gheorghe, în sumă de câte 314 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 noiembrie 2019.

Cu opinia separată, în principal, în sensul repunerii cauzei pe rol în vederea punerii în discuţie a sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu întrebarea preliminară vizând interpretarea art. 2 şi art. 19 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În subsidiar, în sensul suspendării cauzei în baza art. 2 alin.2 şi art. 413 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă până la pronunţarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauzele înregistrate sub nr. C-357/19, C-547/19 şi C-811/19.