Poliția de Frontieră vrea să taxeze firma care se ocupa de mentenanța sistemului de control al traficului de la Marea Neagră - SCOMAR

Poliția de Frontieră vrea să taxeze firma care se ocupa de mentenanța sistemului de control al traficului de la Marea Neagră - SCOMAR

Mira Telecom, societatea care se ocupa teoretic de mentenanța post garanție si modernizarea sistemului integrat de supraveghere, observare si control traficului de la Marea Neagra (SCOMAR), a pierdut ordonanța președințială prin care cerea judecătorilor să suspende decizia Poliției de Frontieră de a îi imputa o serie de nereguli

În concret, Curtea de Apel București a constatat pe 24 septembrie a.c. ca nul recursul declarat de Mira Telecom împotriva deciziei Tribunalului București de anul trecut care a respins cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale, ca nefondată. 

Mira Telecom spera să obțină suspendarea executării documentului constatator al Poliției de Frontieră referitor la îndeplinirea ”obligațiilor contractuale nr. xxxxxx/11.06.2019 aferent acordului cadru nr 180 din data de 14.10.2013 emis în baza prevederilor art. 97 ind. 1 din HG 925/2006” până la pronunțarea de fond de la Tribunalul București în dosarul în care firma solicită anularea pe motiv de nelegalitate a actului atacat. 

”În motivarea cererii Mira Telecom a expus situația de fapt  cu referire la încheierea de către părți a acordului cadru nr. 180/14.10.2013 având ca obiect prestarea serviciilor de mentenanță post garanție si modernizare sistem integrat de supraveghere, observare si control traficului de la Marea Neagra (SCOMAR) si furnizare piese de schimb. În baza acordului cadru au fost semnate mai multe acte subsecvente, în discuție fiind contractul subsecvent nr 4 ( nr 4560) din data de 30.12.2015. Durata de implementare a acestui contract subsecvent a fost de 22 de luni de la semnare, el continuând să își producă efectele pana la finalizarea perioadei de garanție a produselor si serviciilor. Urmare Adresei INSPECTORATULUI G______ AL POLITIEI DE FRONTIERA înregistrate sub nr. xxxxxx/26.11.2018 prin care aceasta comunica incidența in cauza a sancțiunilor contractuale pentru pretinse întârzieri în îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract și că, în opinia pârâtei aceasta consideră că reclamanta datorează penalități în sumă de 1.854.059,56 lei apelanta reclamantă (Mira Telecom n.r.) apreciază acest calcul ca fiind greșit, pretențiile INSPECTORATULUI G______ AL POLITIEI DE FRONTIERA fiind nejustificate”, se arată în decizia Curții de Apel București care a constatat ca nul recursul declarat de Mira Telecom.

În acest sens Mira Telecom s-a adresat instanțelor de judecată solicitând stabilirea corectă a acestor penalități de întârziere, în prezent fiind pe rolul Tribunalului București Secția VI-a civila un dosar având ca obiect anularea solicitării autorității contractante - Poliția de Frontieră, prin care aceasta solicita executarea poliței de asigurare de garanție de buna execuție și a adresei din 26.11.2018 prin care i s-au adus la cunoștință penalitățile de întârziere în suma de 1.854.059,56 lei și că Poliția de Frontieră își rezerva dreptul de a reține din garanția de bună execuție aceasta sumă.

Poliția de Frontieră a imputat celor de la Mira Telecom mai multe defecțiuni ale SCOMAR din mai multe puncte, acesta fiind motivul pentru care a solicitat penalitățile menționate mai sus. 

Aprecierile făcute de autoritatea contractanta in privința îndeplinirii obligațiilor cu întârziere sunt eronate, consideră Mira Telecom.

”Astfel, referitor la solicitarea de remediere a unor disfuncțiuni ale modulului IR al subsistemului optoelectric instalat in locația GN Constanta in conformitate cu prevederile art. 3 par 17 din OG 21/1992 , termenul de garanție acordat este valabil doar in cazul in care exploatarea subsistemului se face prin asigurarea condițiilor tehnice de exploatare conform cerințelor privind întreținerea specifica acestui tip de subsistem. In data de 25.01.2018 o echipa M___ T______ s-a deplasat la locație constatând ca defecțiunea semnalata nu se manifesta la nivelul sistemului optoelectric care face obiectul garanției ci la nivelul componentelor de preluare, codare si retransmisie a sistemului video furnizat de sistemul optoelectric. Cu toate acestea s-a avizat soluționarea defecțiunii constatate , incepand cu data de 25.01.2018 semnalele captate de subsistemul optoelectric redevenind disponibile in cadrul sistemului SCOMAR. Referitor la remedierea unor defecțiuni ale subsistemului radar din locația SINOE o echipa M___ T______ s-a deplasat la fata locului a constatat lipsa semnalului de date pe fibra optica. In urma verificării componentelor din piedestal care fac obiectul garanției s-a constatat funcționarea corespunzătoare a acestora, defecțiunea semnalata fiind astfel localizata la nivelul mediilor de transmisie de FO, care nu fac obiectul garanției. Referitor la solicitarea trimisa in legătura cu locația de la 2 Mai o echipa tehnica s-a deplasat la fata locului si a constatat ca sistemul este contaminat cu praf sau alte impurități ceea ce demonstrează ca sistemului optoelectric ori nu i-au fost asigurate activitățile de întreținerea curenta ori nu au fost asigurate corespunzător”, susțin cei de la Mira Telecom conform deciziei Curții de Apel București. 

”Subsecvent, Curtea mai reține că instanța de fond a apreciat că nu s-a făcut dovada îndeplinirii condițiilor admisibilității ordonanței președințiale referitoare la urgență, neprejudecarea fondului. Prin raportare la motivarea sentinței atacate, argumentele din recurs referitoare la îndeplinirea sau neîndeplinirea acestor condiții nu au legătură cu sentința atacată, astfel că apar ca fiind invocate în mod formal, fără a conține critici punctuale cu privire la motivarea instanței de fond. Totodată, în cererea de recurs recurenta reclamantă invocă aspecte de fapt, ce țin de probatoriu, care nu poate fi analizat de instanța de recurs. Aspectele invocate țin de aprecierea probatoriului și nu privesc încălcarea sau aplicarea greșită a legii pentru a putea fi încadrate în vreunul din motivele de casare prevăzute de art. 488alin. 1 cod procedură civilă”, se arată în motivarea Curții de Apel București, obținută de NewsOnline de pe rolii.ro, prin care s-a constatat ca nul recursul Mira Telecom împotriva deciziei Tribunalului București din septembrie anul trecut. 

Foto sursa tehnomil.net

 

PROGER GLOBAL NETWORK - Project management, asistenta tehnica, inchiriere utilaje, exploatare agretate minerale