Mai multe bănci și alte companii importante cer rejudecarea laturii civile a dosarului lui Puiu Popoviciu

Mai multe bănci și alte companii importante cer rejudecarea laturii civile a dosarului lui Puiu Popoviciu

Înalta Curte de Casație și Justiție va relua vineri, 29 mai, dezbaterile în contestațiile din dosarul laturii civile a dosarului penal în care a fost condamnat definitiv la închisoare magnatul Puiu Popoviciu. Judecătorii dezbat apelul declarat împotriva deciziei Curții de Apel București prin care s-a admis acțiunea civilă a Ministerului Finanțelor și s-a decis ca terenurile din Băneasa să treacă în proprietatea statului

Chiar dacă pe 14 mai  Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația la executare formulată de omul de afaceri Puiu Popoviciu în dosarul în care în urma condamnării acestuia la închisoare magistrații de la Curtea de Apel București au decis confiscarea mai multor suprafețe de teren și reintrarea lor în proprietatea statului, magnatul aflat acum în Anglia mai are o șansă. 

Pe lângă Puiu Popoviciu și ceilalți inculpați din dosar în dosar au mai declarat apel și societățile controlate de Popoviciu și care dețin în proprietate terenurile din Băneasa, respectiv BĂNEASA INVESTMENTS SA,  SC BĂNEASA BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK SA,  SC BĂNEASA REZIDENTIAL SRL, dar și o serie de părți interesate. 

Mai exact, au intervenit în dosar și au declarat apel împotriva deciziei Curții de Apel București de confiscare a terenurilor mai multe bănci - Unicredit Bank SA, Unicredit SPA Italia, NBG Bank Malta Limited, BRD Grup Societe Generale, Societe Generale Franța, Alpha Bank România - dar și societăți importante chiriașe pe terenurile deținute de firmele lui Popoviciu, respectiv IKEA România, Carreour România și Domus MEX SRL. 

”Băncile și celelalte societăți cer rejudecarea fondului laturii civile pentru că nu au fost citate și le-au fost afectate drepturile întrucât băncile sunt finanțatoare ale Băneasa iar celelalte societăți fie au teren în proprietate acolo fie au construcțiile și drept de folosință asupra terenului iar confiscarea de către stat ar însemna pierderea acestor drepturi iar pentru bănci pierderea ipotecilor de milioane de euro. Pe fond, companiile cer ca admiterea acțiunii civile din dosarul lui Popoviciu să se facă nu prin transferul dreptului de proprietate ci prin echivalent ci ca inculpații să fie obligați să plătească valoarea actualizată a prejudiciului”,  au explicat surse judiciare pentru NewsOnline demersul băncilor și al celorlalte companii. 

Înainte de dezbaterea apelului Înalta Curte a respins o contestație la executare în acest dosar. 

”Admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinţei penale nr.42 din 8 martie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr.4445/2/2016 (2207/2016). Desfiinţează sentinţa penală atacată şi, în rejudecare, respinge, ca inadmisibilă, contestaţia la executare formulată de Biroul Executări Penale al Secţiei I Penale a Curţii de Apel Bucureşti, prin judecătorul delegat, împotriva sentinţei penale nr.267/F din data de 28 decembrie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr.4445/2/2016. Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Alecu Ioan Niculae, Popoviciu Gabriel Aurel şi Diaconescu Ştefan şi de părţile responsabile civilmente S.C. Băneasa Rezidenţial SRL, S.C. Băneasa Business & Technology Park SA şi S.C. Băneasa Investments SA împotriva aceleiaşi sentinţe penale. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie rămân în sarcina statului. Obligă contestatorii inculpaţi Alecu Ioan Niculae, Popoviciu Gabriel Aurel şi Diaconescu Ştefan şi contestatoarele părţi responsabile civilmente S.C. Băneasa Rezidenţial SRL, S.C. Băneasa Business & Technology Park SA şi S.C. Băneasa Investments SA la plata sumelor de câte 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă” , se arată în decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție.

 

 

Sediul cabinetului notarial Ioana Băsescu ar putea fi trecut în posesia Statului

Decizia contestată de Puiu Popoviciu (foto) & co este din decembrie și a vizat latura civilă a cauzei în care Curtea de Apel București l-a condamnat pe omul de afaceri. Printre imobilele care vor trece în posesia statului se află și sediul cabinetului notarial Ioana Băsescu.

Redăm mai jos, integral, decizia Curții de Apel București referitoare la latura civilă:

 

Admis fond
Solutia pe scurt: Sentinţa penală nr. 267/F din 28.12.2018 - În temeiul disp. art.19 raportat la art.25 alin.3 în referire la disp. art.397, pct.3 Cod de procedură penală, raportat la art.861, art.864 Cod civil, art.1349, art.1357, art.1381 Cod civil, A). Admite acţiunea civilă exercitată de Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice. Constată că imobilul compus din teren, în suprafaţă de 224, 6 hectare şi construcţii (sediul Biroului Notarului Public „Băsescu Ioana” – clădire de patrimoniu) este proprietatea publică a Statului român dobândit în temeiul Legii promulgată prin Înaltul Decret Regal nr.2746 din data de 31 iulie 1929, publicat în M.O. nr.160, partea I din data de 1 august 1929 şi procesul verbal din 31 iulie 1929 (terenurile, în mod expres, au avut o anumită afectaţiune direct legată de atribuţii în domeniul învăţământului superior agricol şi de medicină veterinară, dar şi de cercetare ştiinţifică) – conform contractului de donaţie cu afectaţiune încheiat între Statul român şi Maria Bibescu; terenul în cauză şi clădirile aferente neputându-se înstrăina, nici în tot, nici în parte, pentru orice destinaţie ar fi - caracter stabilit în mod definitiv prin decizia penală nr.266/A din data de 2 august 2017 pronunţată în dosarul nr.9577/2/2012 a Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dispune: B). 1. Restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor, în conformitate cu decizia nr.266/A/02.08.2017 pronunţată în dosarul nr.9577/2/2012 a Î.C.C.J.. 2. Restituirea către Statul român a suprafeţei de teren de 224,6 hectare, situat în şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, sector 1, Bucureşti, nr. cadastral 4506, cu următoarele vecinătăţi: la Est - comuna Pipera, la Sud – Aeroportul Băneasa şi Aeroclubul Român, la Vest – D.N.1, la Nord – Bd. Privighetorilor şi a construcţiilor existente – clădire, plus anexe – sediul Biroului Notarului Public „Băsescu Ioana”: 3. Obligă pe inculpaţii Popoviciu Gabriel-Aurel, Alecu Ioan-Niculae, Bejenaru Andrei-Mihai, Diaconescu Ştefan, în solidar cu părţile responsabile civilmente - S.C. Băneasa Investments S.A., S.C. Băneasa Bussines & Tehnology Park S.A. şi S.C. Băneasa Rezidenţial S.R.L. - la restituirea imobilului teren în suprafaţă de 224,6 hectare, precum şi a contravalorii construcţiilor demolate şi existente iniţial pe terenul în cauză, în sumă de 1.418.646,6 lei şi dobânzile legale aferente acestei sume de la data rămânerii definitive a prezentei şi până la achitarea integrală a debitului. 4. Constată nulitatea absolută a tuturor actelor încheiate cu privire la imobilul compus din teren şi construcţii, situat în şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, sector 1, Bucureşti, număr cadastral 4506: - titlul de proprietate nr. 100085 din data de 6 iunie 2001, emis de Comisia Municipiului Bucureşti, - hotărârea nr. 854 din data de 30 mai 2001 a Comisiei Municipiului Bucureşti, prin care a fost aprobată propunerea subcomisiei Sectorului 1, Bucureşti şi referatul nr.20342 din data de 12 aprilie 2001; - contractul de asociere în participaţiune nr.3440 din 12.07.2000, încheiat între U.S.A.M.V. Bucureşti şi S.C. Log Trans S.R.L.; - contractul de donaţie cu anexă încheiat între S.C. Băneasa Investments S.A. şi Primăria Municipiului Bucureşti, autentificat sub nr.41 din data de 24 ianuarie 2005 la BNP Gabriela Georgescu; - contractul de donaţie cu anexă încheiat între S.C. Băneasa Investments S.A. şi Primăria Municipiului Bucureşti, autentificat sub nr.269 din data de 24 martie 2005 la BNP Gabriela Georgescu; - contractul de donaţie cu anexe încheiat de S.C. Băneasa Investments S.A. şi Primăria Municipiului Bucureşti, autentificat sub nr.208 din data de 24 mai 2005, la BNP Gabriela Georgescu; - actul de vânzare cumpărare încheiat între S.C. Băneasa Investments S.A. şi Statul român, privind suprafaţa de teren folosită pentru realizarea căilor de acces la DN1; - a tuturor actelor încheiate de inculpaţi şi S.C. Băneasa Investments S.A., respectiv S.C. Băneasa Rezidenţial S.A., având ca obiect terenul şi construcţiile existente pe acesta. 5. Dispune: - desfiinţarea totală a înscrisurilor care au dus la prejudicierea Statului român, prin aportarea în natură a terenului în suprafaţă de 224,6 hectare, la capitalul social al S.C. Băneasa Investments S.A.. - desfiinţarea parţială a actului constitutiv al S.C. Băneasa Investments S.A., în ceea ce priveşte U.S.A.M.V. Bucureşti, cât şi cu privire la aportul în natură adus la capitalul social al acestei societăţi, urmând ca suprafaţa de 2.246.529 mp, aparţinând „Fermei Băneasa”, situată în şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, sector 1, Bucureşti, număr cadastral 4506, să revină în proprietatea publică a Statului român. - desfiinţarea actelor adiţionale nr.1086 din 30 mai 2003 şi nr.811 din 11 noiembrie 2004 ale S.C. Băneasa Investments S.A.. 6. Comunicarea prezentei hotărâri către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea anulării titlului de proprietate nr.100085 din 06.06.2001 şi a menţiunilor făcute în temeiul acestuia, precum şi a actelor încheiate ulterior. 7. Comunicarea prezentei hotărâri către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti, din cadrul Tribunalului Bucureşti, în vederea efectuării menţiunilor prevăzute de Legea nr.26/1990 şi nr.31/1990 la S.C. Băneasa Investments S.A., S.C. Băneasa Rezidenţial S.R.L. şi S.C. Băneasa Bussines & Tehnology Park S.A. C). În temeiul disp. art.249, 254, 255 şi 256 Cod procedură penală, 1. Menţine sechestrul asigurător instituit prin Ordonanţa nr.23 din data de 8 decembrie 2012 emisă în dosarul nr.206/P/2006 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi extinderea acestei măsuri asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, aparţinând următoarelor persoane fizice Popoviciu Gabriel-Aurel, Bejenaru Andrei-Mihai, Alecu Ioan-Niculae, Diaconescu Ştefan şi persoane juridice: S.C. Băneasa Investments S.A., S.C. Băneasa Bussines & Tehnology Park S.A. şi S.C. Băneasa Rezidenţial S.R.L., până la restituirea integrală a terenului în suprafaţă de 224,6 hectare şi a construcţiilor - sediul Biroului Notarului Public „Băsescu Ioana”, precum şi a sumei de 1.418.646,6 lei şi dobânda legală aferentă acesteia, de la data rămânerii definitive a prezentei şi până la achitarea integrală a acesteia. 2.Dispune înfiinţarea unei popriri asigurătorii asupra conturilor aparţinând următorilor inculpaţi: Popoviciu Gabriel-Aurel, Bejenaru Andrei-Mihai, Alecu Ioan-Nicula şi Diaconescu Ştefan şi a părţilor responsabile civilmente S.C. Băneasa Investment S.A., S.C. Băneasa Bussines & Tehnology Park S.A. şi S.C. Băneasa Rezidenţial S.R.L., până la restituirea integrală a terenului în suprafaţă de 224,6 hectare, evaluat prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică efectuat în cauză la suma de 6.194.722.180.586,5 lei (echivalent a 180.821.091 dolari USA, la nivelul anului 2006), precum şi a sumei de 1.418.646,6 lei (contravaloarea construcţiilor demolate). 3. Sumele de bani datorate cu orice titlu condamnaţilor: Popoviciu Gabriel-Aurel, Bejenaru Andrei-Mihai, Alecu Ioan-Niculae, Diaconescu Ştefan şi părţilor responsabile civilmente S.C. Băneasa Investments S.A., S.C. Băneasa Bussines & Tehnology Park S.A. şi S.C. Băneasa Rezidenţial S.R.L., de către terţii cu care aceştia au încheiat acte juridice vor fi poprite în mâinile acestora în limitele prevăzute de lege, de la data primirii prezentei hotărâri, prin care s-a înfiinţat sechestrul şi poprirea. 4.Sumele de bani prevăzute la alin.1 vor fi consemnate de către debitori, fie la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate instanţei de judecată, în termen de 24 de ore de la consemnare. D. Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă U.S.A.M.V. Bucureşti şi - dispune obligarea condamnaţilor Popoviciu Gabriel-Aurel, Bejenaru Andrei-Mihai, Alecu Ioan-Niculae şi Diaconescu Ştefan, în solidar cu părţile responsabile civilmente S.C. Băneasa Investments S.A., S.C. Băneasa Bussines & Tehnology Park S.A. şi S.C. Băneasa Rezidenţial S.R.L., la plata sumei de 1.418.646,6 lei, reprezentând contravaloarea construcţiilor demolate şi aflate pe terenul în litigiu, cu titlul de despăgubiri civile şi a dobânzii legale aferente acestei sume de la data rămânerii definitive a prezentei şi până la achitarea integrală a debitului; - constată că U.S.A.M.V. Bucureşti a avut calitatea de administrator al terenului şi construcţiilor existente pe acesta, fiind succesoarea în drepturi a Şcolii Superioare de Agricultură şi Medicină Veterinară. În temeiul disp. art.30 din Legea nr.318/2015, Dispune: - Sesizarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (instituţie din cadrul Ministerului Justiţiei), pentru luarea măsurilor legale în vederea valorificării bunurilor sechestrate şi poprite. - Comunicarea către A.N.A.F. a prezentei hotărâri, pentru luarea măsurilor legale, privind executarea debitorilor şi recuperarea prejudiciului. Respinge, ca nefondate, acţiunile civile formulate de S.C. Băneasa Investments S.A., S.C. Băneasa Bussines & Tehnology S.A. şi S.C. Băneasa Rezidenţial S.R.L.. - Respinge, ca nefondată, excepţia nelegalităţii pct.120 din anexa 2 a Hotărârii de Guvern nr.517/1999. - Respinge, ca nefondată, excepţia inadmisibilităţii cererii de notare a litigiului în cartea funciară. - Respinge, ca nefondată, excepţia lipsei de interes. - Respinge, ca nefondată, excepţia tardivităţii cu privire la invocarea excepţiei nulităţii absolute a actelor translative de proprietate. - Respinge, ca nefondată, excepţia inadmisibilităţii, privitoare la invocarea nulităţii absolute a actelor translative de proprietate. În temeiul disp. art.267 din Codul penal, dispune sesizarea organelor de urmărire penală Departamentul pentru luptă antifraudă (DLAF), oficiul European de luptă antifraudă al Uniunii Europene (OLAF), D.N.A., cu privire la infracţiunea de deturnare de fonduri europene referitoare la proiectul Primăriei Municipiului Bucureşti, privind zona de Nord a Municipiului Bucureşti, privind reabilitarea şi amenajarea aducţiunii de apă, preluare apă pluvială şi apă menajeră – canal, racordare la reţeaua de gaze, racordare la reţeaua electrică şi constituirea de căi de acces şi drumuri, precum şi realizarea altor facilităţi, în vederea cercetării şi urmăririi penale cu privire la faptele şi persoanele ce au legătură cu respectivul proiect. E). Obligă pe: - condamnatul Popoviciu Aurel-Gabriel la plata sumei de 10.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare statului; - condamnatul Bejenaru Andrei la plata sumei de 5.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare statului; - condamnatul Alecu Ioan-Niculae la plata sumei de 3.000 lei cheltuieli judiciare statului - condamnatul Diaconescu Ştefan la 2.000 lei cheltuieli judiciare statului - partea responsabilă civilmente S.C. Băneasa Investments S.A., la plata sumei de 5.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare statului; - partea responsabilă civilmente SC Băneasa Bussines & Tehnology Park S.A., la plata sumei de 5.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare statului; - partea responsabilă civilmente S.C. Băneasa Rezidenţial S.R.L. la plata sumei de 5.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28 decembrie 2018.
Document: Hotarâre 267/2018 28.12.2018