Tribunalul Galați – Cum a ajuns un judecător membru în Comitetul Creditorilor de la firma soțului, în ciuda interdicțiilor legale

Tribunalul Galați – Cum a ajuns un judecător membru în Comitetul Creditorilor de la firma soțului, în ciuda interdicțiilor legale

Un judecător de la Tribunalul Galați este la limita prevederilor legale referitoare la interdicțiile magistraților de a desfășura activități comerciale, dacă nu chiar a trecut această ”linie roșie” prevăzută de Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor


Este vorba de magistratul Mihaela Sorina Luchian de la Secția a II-a civilă a Tribunalului Galați, secție care gestionează și dosarele de insolvență.
NewsOnline a descoperit că judecătoarea Luchian este membră a Comitetului Creditorilor la firma G&O DISTRIB IMPEX SRL, într-un dosar de insolvență aflat pe rol tot la Tribunalul Galați. Comitetul amintit este condus chiar de Octavian Nedelea, fix partenerul de viață al Mihaelei Sorina Luchian. Conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată, celălalt membru al Comitetului Creditorilor este Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați. Deci, practic, se poate spune, fără teama de a greși, că familia judecătoarei Mihaela Sorina Luchian controlează Comitetul. Asta într-un dosar de insolvență gestionat de un coleg de secție al Mihaelei Sorina Luchian.
Pe de altă parte, într-o altă speță, Curtea de Apel București a redeschis un dosar disciplinar în care judecătoarea Luchian era cercetată pentru gravă neglijență, anulând o rezoluție de clasare dată de Inspecția Judiciară.
În acel dosar disciplinar este vorba de o soluție dubioasă pronunțată de judecătoarea Mihaela Sorina Luchian, care avea și ulterior să fie anulată de Curtea de Apel Galați, într-un proces având ca miză controlul câtorva societăți valoroase care au aparținut defunctului Cătălin Chelu.
Mai exact, judecătoarea Mihaela Sorina Luchian a favorizat grupul de interese format din fosta parteneră a lui Cătălin Chelu, Ala Procopenco și ultimul sfătuitor al acesteia, avocatul Daniel Stoicescu, în ”războiul” pentru controlul Electroargeș SA purtat contra omului de afaceri Constantin Ștefan care deține Investments Constantin SRL. Stoicescu este un fost specialist DIICOT care a lucrat chiar în dosarul în care procurorii îl cercetau chiar pe Cătălin Chelu iar acum a ajuns să reprezinte interesele celor pe care îi ancheta DIICOT.
Astfel, învestită să soluționeze o acțiune care viza anularea unor tranzacții pe piața de capital dintre firmele controlate de Ala Procopenco și cele ale lui Constantin Ștefan, judecătoarea Mihaela Sorina Luchian a dat cuvântul părților pe excepții și pe probele care ar fi urmat să fie administrate, dar la final s-a pronunțat pe fond, încălcând dreptul la un proces echitabil al părții vătămate, mai exact a celor de la Investments Constantin SRL.

Împrumut în nume personal acordat firmei soțului aflată în pragul insolvenței


Revenind, în ceea ce privește contextul ajungerii în Comitetul Creditorilor a judecătoarei, din verificările făcute de NewsOnline rezultă că în declarația de avere depusă în mai 2018 Mihaela Sorina Luchian a declarat că a împrumutat în nume personal firma G&O DISTRIB IMPEX SRL cu suma de 45.000 de lei.
Deși prevederile legale în vigoare nu interzic de principiu unui judecător să acorde împrumuturi în nume personal, cazul concret al judecătoarei Mihaela Sorina Luchian este unul ciudat din mai multe perspective.
Astfel, în cazul de față, cunoscând fără discuție interdicțiile magistraților de a desfășura activități comerciale, judecătoarea avea posibilitatea să-i dea suma de 45.000 de lei partenerului, Octavian Nedelea, și acesta din urmă să crediteze societatea cu acești bani. În plus, împrumutul apare în declarația de avere dată în 23 mai 2018 în timp ce insolvența firmei s-a pronunțat la Tribunalul Galați în luna iunie a aceluiași an, chiar la propria cerere.
Dacă a fost declarat în mai 2018 rezultă că împrumutul a fost acordat firmei dacă nu chiar în aceeași lună, cu câteva luni în urmă. Dacă ne raportăm la luna în care s-a pronunțat decizia de admitere a propriei cereri G&O DISTRIB IMPEX SRL de intrare în insolvență, apare ca fiind cel puțin straniu să acorzi un împrumut important ca sumă, pentru o persoană fizică care trăiește din salariu, unei societăți față de care se conturează clar perspectivele insolvenței.


Ce interdicții au magistrații. Ce atribuții are Comitetul Creditorilor


O altă problemă a judecătoarei Mihaela Sorina Luchian este că articolul 8, din Legea 303/2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor, prevede că judecătorilor și procurorilor le este interzis să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse și să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi, instituţii de credit sau financiare, societăţi de asigurare/reasigurare, societăţi naţionale sau regii autonome.
Or, în procedura de insolvență a unei societăți comerciale Comitetul Creditorilor, împreună cu judecătorul sindic, este fără doar și poate un organ de control dacă nu chiar de conducere a acesteia. Acest lucru rezultă clar din atribuțiile Comitetului creditorilor stabilite prin Legea Insolvenței.
Mai exact, Comitetul creditorilor are următoarele atribuţii: să analizeze situaţia debitorului şi să facă recomandări adunării creditorilor cu privire la continuarea activităţii debitorului şi la planurile de reorganizare propuse; să negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreşte să fie desemnat de către creditori în dosar condiţiile numirii şi să recomande adunării creditorilor astfel de numiri; să ia cunoştinţă despre rapoartele întocmite de administratorul judiciar sau de lichidator, să le analizeze şi, dacă este cazul, să facă contestaţii la acestea; să întocmească rapoarte, pe care să le prezinte adunării creditorilor, privind măsurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator şi efectele acestora şi să propună, motivat, şi alte măsuri; să solicite ridicarea dreptului de administrare al debitorului; să introducă acţiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, făcute de debitor în dauna creditorilor, atunci când astfel de acţiuni nu au fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator.
Comitetul creditorilor se întruneşte lunar şi, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz, ori a cel puţin doi dintre membrii săi, ori de câte ori este necesar.
Deliberările comitetului creditorilor au loc în prezenţa administratorului judiciar/lichidatorului şi vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va reţine pe scurt conţinutul deliberărilor, precum şi hotărârile luate.
Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia.