Un creditor acuză fraude în procedura de vânzare a bunurilor companiei Murfatlar România

Un creditor acuză fraude în procedura de vânzare a bunurilor companiei Murfatlar România

O societate din Bulgaria, creditor în procedura de faliment a companiei Murfatlar România, acuză fraude în procedura de vânzare a activelor societății în faliment și solicită suspendarea licitației declanșate pentru acest lucru

În concret, societatea Omnilogic SRL Unipersonală cu sediul în Ruse a introdus la Tribunalul Constanța o ordonanță președințială prin care solicită ”suspendarea vânzării la licitație a activelor debitoarei MURFATLAR ROMANIA SRL și suspendarea vânzării prin licitație a activelor MURFATLAR ROMANIA SA programata pentru data de 8.10.2020, până la soluționarea contestațiilor formulate împotriva hotărârii Adunării creditorilor din 04.09.2020”. 

În cererea de chemare în judecată se arată că pe  8.10.2020, lichidatorul judiciar FAIR&FULL INSOLVENCY CONSULTANCY SPRL va scoate la licitație publică activele MURFATLAR ROMANIA SA, ”în baza unei hotărârii a Adunării Creditorilor din 04.09.2020 vădit nelegală, Adunare a Creditorilor la care NU a fost prezent niciun creditor în condițiile în care lichidatorul judiciar a interzis accesul acestora în sala în care se desfășura ședința Adunării Creditorilor, ședință cu un singur participant, anume lichidatorul judiciar”. Practic, lichidatorul s-a închis singur într-o sală și a decis tot singur că trebuie să scoată la vânzare activele companiei Murfatlar. 

Omnilogic precizează că în calitate de creditor garantat și membru al Comitetului Creditorilor a formulat, separat de ordonanța președințială, în condițiile Legii nr. 85/2006 contestație împotriva acestei hotărârii  Adunării Creditorilor din data de 04.09.2020, pe care o consideră vădit nelegală. În contestația care are termen pe 14 octombrie  Omnilogic reclamă  ”Nelegalitatea convocării Adunării Creditorilor în condițiile în care aceasta s-a realizat fără îndeplinirea formalităților obligatorii în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006, inclusiv convocarea unui Comitet al Creditorilor într-o structură și compunere ce nu au fost confirmate prin încheiere de către judecătorul sindic dar și Nelegalitatea ținerii Adunării Creditorilor fără a permite accesul efectiv al creditorilor la data și ora stabilită în locul indicat pentru ținerea Adunării Creditorilor”.

Raportul cu privire la valorificarea bunurilor debitoarei MURFATLAR ROMÂNIA SA supus atenției creditorilor NU A FOST întocmit cu respectarea prevederilor art. 117 alin. 1 din Legea nr. 85/2006; Nu au fost niciodată aprobate de Adunarea Creditorilor rapoartele de evaluare ale bunurilor debitoarei MURFATLAR ROMANIA SA; Nu s-a întrunit niciodată majoritatea cerută de lege pentru aprobarea modalității de vânzare (i.e. grupat pe categorii de bunuri și locuri de depozitare).  Cu toate că lichidatorul judiciar cunoștea despre existența celor două contestații acesta a dispus organizarea licitației pentru vânzarea bunurilor debitoarei MURFATLAR ROMANIA SA la 8.10.2020, respectiv cu doar 6 zile înainte de data la care are termen fixat contestația împotriva hotărârii Adunării Creditorilor. Mai mult, publicația de vânzare NU este întocmită nici măcar cu respectarea cerințelor de fond și de formă pe care chiar lichidatorul le-a propus și care se regăsesc inclusiv în hotărârea Adunării Creditorilor contestată”, se mai arată în cererea de ordonanță președințială a celor de la Omnilogic.

Adunarea Creditorilor din 4 septembrie a mai fost contestată la Tribunalul Constanța și de un alt creditor, Gemarco Industry SRL.

Suspendarea măsurii vânzării la licitație publică a activelor MURFATLAR ROMANIA SA se solicită a fi dispusă cu caracter vremelnic, doar până la soluționarea contestației înregistrate sub numărul 2938/118/2012/a77 acela fiind momentul la care se va stabili dacă procedura de vânzare la licitație în ansamblul se desfășoară în condiții de deplină și perfectă legalitate și poate să continue.

sursa foto www.ziuadeconstanta.ro

PROGER GLOBAL NETWORK - Project management, asistenta tehnica, inchiriere utilaje, exploatare agretate minerale