Ce deficiențe au mai descoperit judecătorii la radarele Poliției Române

Ce deficiențe au mai descoperit judecătorii la radarele Poliției Române

Tribunalul Vrancea a anulat o sancțiune contravențională aplicată de Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea după ce a constatat că aparatele radar instalate în comuna Dumbrăveni nu au înregistrat în mod clar, mai presus de orice dubiu, de fiecare dată, viteza conducătorilor auto

Teoretic, un cetățean a fost prins că pe 1 mai 2019, ora 10.36, ”a condus auto cu număr de înmatriculare XXXXXXXXXXXXX, pe DN2-E85 km 165+500, fiind înregistrat circulând cu viteza de 103 km/h, de aparatul radar montat pe auto aparținând MAI cu numărul de înmatriculare MAI xxxxx, aparat radar care măsoară viteza atât în regim staționar, cât și în regim de deplasare, săvârșind fapta prev. de art. 121 alin.1 din HG 1391/2006 pentru care a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1305 lei și sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile”. 

Sancțiunea contravențională a fost aplicată de un agent de la Inspetoratul Județean de Poliție Vrancea, aparenta contravenție având loc pe raza comunei vrâncene Dumbrăveni. 

 Cel sancționat a contestat procesul verbal la Judecătoria Focșani care a respins ca neîntemeiată plângerea contravențională. 

 ”Astfel, sub aspectul legalității, instanța a constatat că procesul-verbal întrunește condițiile de formă impuse de art. 16 din OG 2/2001 și că nu există vreo cauză de nulitate absolută prevăzută de art. 17 din același act normativ. Astfel, acesta cuprinde toate mențiunile prevăzute de OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor în art. 17 sub sancțiunea nulității absolute, descrierea faptelor fiind detaliată, cu arătarea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârșite, a datei și a locului săvârșirii acestora și a datelor de identificare (număr de înmatriculare) a autoturismului condus de către petent, precum și numărul de înmatriculare al auto pe care era montat apar atul radar. Sub aspectul temeiniciei, având în vedere că procesul-verbal atacat este legal întocmit, s-a apreciat ca acesta beneficiază de prezumția de temeinicie aplicabilă actelor administrative, ca reprezintă în sine un mijloc de probă concludent, care reclamă din partea celui „acuzat" de săvârșirea faptei ieșirea din pasivitate, prin propunerea de probe care să poată răsturna prezumția relativă, iar simpla negare a petentului, în sensul că fapta reținută în sarcina sa nu corespunde realității, nu poate răsturna prezumția de temeinicie de care se bucură procesului verbal”, au scris judecătorii de la Judecătoria Focșani. 

 Tribunalul Vrancea a întors însă în totalitate decizia Judecătoriei Focșani iar din decizia motivată de la Tribunal pare să rezulte că Judecătoria Focșani a tratat cel puțin cu superficialitate plângerea petentului împotriva procesului verbal de contravenție. 

Din punct de vedere legal, potrivit art.5.2.1 din Ordinul nr. 301/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05 Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre) „ În buletinele de verificare metrologică, eliberate în urma verificărilor inițiale și a verificărilor periodice ale cinemometrelor montate pe mașini, care funcționează în regim staționar, sau atât în regim staționar cât și în regim de deplasare, trebuie să se menționeze marca și numărul de înmatriculare ale autovehiculului de patrulare pe care este amplasat cinemometrul, legalitatea cinemometrului fiind valabilă numai pe autovehiculul pe care acesta era montat la momentul efectuării verificării metrologice."

De asemenea, potrivit art.3.5.1 din Ordinul nr.301/2005, înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: data și ora la care a fost efectuată măsurarea; valoarea vitezei măsurate; imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidență numărul de înmatriculare al acestuia.

Pentru a fi menținută prezumția de temeinicie, având în vedere dispozițiile legale mai sus invocate, sarcina probei revine în exclusivitate agentului constatator, fapta contravențională neputând fi constatata decât prin mijloace tehnice certificate și verificate metrologic, de altfel de înțeles avându-se în vedere natura faptei contravenționale și anume conducerea cu viteza, împrejurare care nu poate fi constatata, dincolo de orice dubiu, prin simțuri și observare directă.

 Doar că, în plus față de Judecătoria Focșani, magistrații de la Tribunalul Vrancea au vizionat și înregistrarea de pe CD depusă la dosar, filmare din care nu rezultă în mod clar viteza celui sancționat de polițiști. 

”Vizionând înregistrările depuse la dosar însă , Tribunalul nu poate retine, mai presus de orice dubiu ca apelantul ar fi condus cu viteza de 103 km/ora, in zona in care viteza derulare era limitata la 50 km/ora. Astfel, înregistrarea începe la orele 10:36:01 pe sens opus celui picare circula echipajul radar, moment in care se poate vizualiza un autoturism circulând cu viteza de 48- 49 km/ora. La minutul 36:02 viteza este de 48-49 km/ora crescând in secunda următoare la 50 km/ora. La minutul 36:06 este înregistrata pentru auto ținta viteza de 66 km/ora pentru ca in secunda următoare sa fie înregistrata viteza de 103km/ora in momentul in care acest auto trece de echipajul radar. O accelerare de 37 km/ora într-o treime de secunda, apare ca fiind tehnic imposibila pentru autovehiculul in cauza, cu atât mai mult cu cat imaginile nu conțin nici un element care sa conducă la ideea unei asemenea accelerări, respectiv partea din fata a auto ținta sa fie mult mai ridicata decât partea din spate. F___ de imprejurarea ca viteza in cauza este imposibil de realizat tehnic într-o treime de secunda, chiar si pentru un autoturism sport si echipat in acest sens, Tribunalul constata ca nu se poate retine, mai presus de orice dubiu ca apelantul a circulat cu aceasta viteza. Prin urmare, in conformitate cu dispozitiile art.480 alin.2 din C.pr. civila, va admite apelul, va schimba sentința si in rejudecare , va admite plângerea si va dispune anularea procesului verbal __________ nr. xxxxxxx încheiat în data de 01.05.2019 de către intimatul Inspectoratul de Politie al Județului V______ , cu consecinta exonerării apelantului de sancțiunile aplicate”, au decis magistrații de la Tribunalul Vrancea. 

 

PROGER GLOBAL NETWORK - Project management, asistenta tehnica, inchiriere utilaje, exploatare agretate minerale