Centrul de management integrat al deșeurilor ar mai putea costa județul Alba milioane de euro. Un expert atrage atenția că investiția se degradează

Centrul de management integrat al deșeurilor ar mai putea costa județul Alba milioane de euro. Un expert atrage atenția că investiția se degradează

Asocierea de firme care a construit Centrul de management integrat al deșeurilor din județul Alba (FOTO), Porr Construct - Entsorga Italia, a deschis la Tribunalul Alba două procese în care cere de la Consiliul Județean Alba peste două milioane de euro, plus dobânzi, pentru că ar efectuat lucrări suplimentare care nu ar fi fost decontate de autorități

Prima cerere de chemare în judecată a fost depusă încă din septembrie 2018 de  ASOCIEREA SC PORR CONSTRUCT SRL - PORR BAU GMBH - ENTSORGA ITALIA SPA PRIN LIDERUL ASOCIERII SC PORR CONSTRUCT și are ca obiect pretenții de 7.758.529,49 LEI plus dobânda aferentă acestei sume. 

După vacanța judecătorească, cercetarea judecătorească în acest dosar se va relua la termenul din 16 septembrie. La ultimul termen, din iulie,  Tribunalul Alba a decis să acorde termen ”la data de 16.09.2020 - ora 10,00 pentru comunicarea obiecțiunilor formulate de reclamantă expertulu David Sturza Virgil pentru a răspunde şi pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă.Se va discuta cererea de anulare a raportului de expertiză tehnică judiciară şi in constructii. formulată de pârâţi”. Pârâții în acest dosar sunt cei de la Consiliul Județean Alba. 

NewsOnline a studiat dosarul de la Tribunalul Alba pentru a vedea de unde rezultă pretențiile reclamate de Asocierea Porr - Entsorga Italia. Astfel, conform cererii de chemare în judecată asocierea de firme care a deschis procesul contra celor de la Consiliul Județean Alba reclamă că au fost nevoiți să facă lucrări suplimentare care au generat costuri de  7.758.529,49 LEI ca urmare a problemelor cu terenul pe care s-a construit noul Centru de management integrat al deșeurilor de la Gâlda de Jos, județul Alba. 

Mai exact, cei de la Porr și Entsorga Italia arată că au notificat prin adresa din mai 2016 atât Consiliul Județean, în calitate de beneficiar, cât și inginerul de proiect pentru problemele cu terenul din zonă, mai exact pentru apariția alunecărilor de teren. Revendicarea firmelor a fost respinsă atât de inginer cât și de beneficiar, așa că s-a ajuns la acest proces. 

 

Amplasament cu probleme. Un expert atrage atenția că investiția se degradează

 

Firmele reclamante susțin în cererea de chemare în judecată că situația din acte a fost contrară situației din teren, mai exact s-au descoperit izvoare de apă suplimentare care au generat studii geotehnice suplimentare, proiect de execuție a lucrărilor suplimentare. 

În întâmpinarea depusă la dosar Consiliul Județean Alba arată faptul că încă din faza de inițiere a procedurii de atribuire a contractului de lucrări instituția a efectuat toate demersurile și procedurile pentru a prezenta situația cât mai exactă a amplasamentului, mai exact Antreprenorul a avut la dispoziție Studiul geotehnic care arăta că ”terenul de fundare este alcătuit, sub un strat de pământ vegetal, dintr-o succesiune de materiale coezive de tip argilă - argilă prăfoasă, active în raport cu apa, care intră în categoria pământurilor cu umflături și contracții mari, fiind clasificat ca teren dificil”. 

Pe lângă faptul că Centrul de management integrat al deșeurilor din județul Alba a fost construit pe un teren cu probleme, într-o adresă aflată la dosarul cauzei și studiată de NewsOnline, unul din experții desemnați în acest dosar,  Virgil David Sturza ”trage un semnal de alarmă  cu privire la situația specială în care se află această investiție din fonduri europene care nu funcționează de doi ani și care este în continuă degradare fizică și morală”. 

 

Din nou alunecări de teren

 

Cel de-al doilea dosar a fost depus de Asocierea  SC PORR CONSTRUCT SRL - PORR BAU GMBH - ENTSORGA ITALIA SPA PRIN LIDERUL ASOCIERII SC PORR CONSTRUCT în octombrie 2019 și are ca obiect pretenții de 2.634.665, 90 de lei plus dobânda aferentă, în contradictoriu cu cei de la Consiliul Județean Alba. 

NewsOnline a studiat și acest dosar, în care judecata se va relua pe 29 septembrie, iar din cererea de chemare în judecată aflată la dosar rezultă că pretențiile Asocierii Porr - Enstorga Italia sunt generate tot de probleme cu terenul pe care a fost amplasat Centrul de management integrat al deșeurilor de la Gâlda de Jos, Județul Alba. 

Mai exact, milioanele de lei cerute, împreună cu dobânda aferentă, de firmele au construit obiectivul reprezintă ”concurența superioară a costurilor suplimentare cauze de lucrările de remediere determinate de alunecări de teren la taluzurile din partea de Sud, Sud-Est, Sud-Vest ale platformei tehnice, la taluzul  din dreapta zonei denumită ”Cascada”, la taluzurile aferente platformei de sortare precum și de dislocări la anumite porțiuni din zona ”Cascada””. 

În cererea de chemare în judecată se arată că pe parcursul derulării contractului pentru construirea Centrului de management al deșeurilor de la Gâlda de jos a apărut un eveniment care a dat naștere unor costuri suplimentare iar Antreprenorul a înștiințat inginerul de proiect atât în iulie 2018 cât și în iulie 2019. Inginerul și Consiliul Județean Alba au respins pretențiile Asocierii Porr - Enstorga Italia. 

Pretențiile Antreprenorului pentru achitarea lucrărilor suplimentare sunt argumentate pe faptul că în timpul lucrărilor, în iunie și iulie 2018, au avut loc averse puternice de ploaie care au afectat șantierul conducând la producerea unor alunecări de teren semnificative. ”Fenomenul și caracterul imprevizibil al acestuia sunt confirmate și de Certificatul de Forță Majoră nr 840/25.10.2018 emis de Camera de Comerț Alba Iulia”, arată Asocierea de firmei Porr - Enstorga în cererea de chemare în judecată. 

În replică însă, în întâmpinarea depusă cei de la Consiliul Județean Alba spun că lucrările care ar fi fost făcute de Antreprenor sunt lucrări de remediere a unor defecțiuni și nu lucrări de consolidare a taluzurilor. Consiliul Județean vorbește despre îndeplinirea obligativității  Antreprenorului de a remedia lucrările notificate de către beneficiar ca defecțiuni apărute în perioada de garanție a lucrărilor și că Antreprenorul ar fi încercat să spună că aceste lucrări ar fi fost cauzate de un caz de forță majoră și nu de conduita incorectă a reclamanților în îndeplinirea obligațiilor contractuale. 

Consiliul Județean Alba mai arată că ”dat fiind faptul că anterior producerii primului eveniment certificat de forță majoră, Antreprenorul nu executase nicio lucrare de remediere și nu deținea o situație a lucrărilor de remediere ce ar fi trebuit realizate până la 28.06.2018, este de-a dreptul imposibil să cunoaștem și să stabilim cu exactitate valoarea lucrărilor suplimentare la lucrările de remediere ce erau în obligația contractuală a Antreprenorului să fie efectuate, anterior intervenirii forței majore asupra acestora”

Și în acest al doilea dosar judecătorul de la Tribunalul Alba a dispus mai multe tipuri de expertize care sunt în curs de soluționare. 

 

PROGER GLOBAL NETWORK - Project management, asistenta tehnica, inchiriere utilaje, exploatare agretate minerale