PROCES. Galeriile echipelor oaspete care achiziționează, organizat, mai multe bilete decât au voie își asumă riscul să fie lăsate în afara stadioanelor de fotbal

PROCES. Galeriile echipelor oaspete care achiziționează, organizat, mai multe bilete decât au voie își asumă riscul să fie lăsate în afara stadioanelor de fotbal

Tribunalul Arad a respins cererile a zeci de suporteri timișoreni de a obliga clubul UTA să le plătească daune pentru că au fost lăsați în afara stadionului la un meci dintre UTA și ASU Poli Timișoara din 2018. Hotărărea a fost pronunțată în iulie iar motivarea deciziei a fost realizată recent de magistratul care a soluționat cauza

În ceea ce privește cererea de chemare în judecată a clublui UTA de către suporteri, aceștia din urmă au cerut ca clubul UTA să fie obligat la plata următoarea sumelor de bani: 

-  plata sumei de 9.42 5 lei cu titlu de daune materiale , reprezentând contravaloarea totală a biletelor/pachetelor de bilete achiziționate de reclamanți în vederea participării la meciul din data de 24.04.2018, și a costurilor efectuate de reclamanți în legătură cu deplasarea ( contravaloare bilete de tren, bilet de avion, contravaloare zile de concediu);

- obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferente contravalorii biletelor/pachetelor de bilete achiziționate în vederea participării la meciul din data de 24.04.2018 și a contravalorii biletelor de tren și avion cumpărate în vederea efectuării deplasării la Șiria, începând cu data refuzului accesului pe stadion (24.04.2018) și până la momentul achitării integrale a sumei;

- obligarea pârâtei la plata unei sume de 4.000 lei/reclamant , cu titlul de daune morale datorate fiecăruia dintre reclamanți, ca urmare a interzicerii accesului reclamanților la meciul din data de 24.04.2018 și a încălcării dreptului reclamanților de a nu fi supuși la un tratament discriminatoriu;

- obligare a pârâtei ( clubul UTA n.r.) să prezinte scuze reclamanților printr-o scrisoare publică;

- obligarea pârâtei să publice hotărârea ce se va pronunța, pe cheltuiala sa, pe pagina oficială AFC U.T.A. A___ - www.u__-a___.ro , precum și într-un ziar de largă circulație, în termen de 15 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii.

Meciul din 24 aprilie 2018 invocat de suporteri este cel dintre UTA și ASU Poli Timișoara, din cadrul etapei nr. 31 a Ligii a 2-a de fotbal, sezonul competițional 2017/2018, meci care s-a disputat pe stadionul de la Șiria. 

Stadionul "O___ Greffner" din  Șiria  a fost omologat, pentru sezonul competițional 2017-2018 prin Procesul verbal din data de 26 Iulie 2017. La punctul 7 din acest proces verbal se prevede că sectorul destinat suporterilor echipei oaspete este de 74 de locuri. Restul biletelor la meci, de aproximativ 1400, care au fost puse în vânzare, au fost destinate spectatorilor, organizatorul acestei partide a fost AFC UTA. Potrivit obligației care îi revenea, la data de 20.04.2018 organizatorul AFC U__ A___ a predat către ASU Poli Timișoara un număr de 70 de bilete.

La data de 23.04.2018 Jandarmeria Română, Gruparea mobilă Timișoara, aduce la cunoștința organizatorului, adică clubului UTA, faptul că suporterii echipei ASU Poli Timișoara au reușit să achiziționeze un număr de 350 de bilete, pe lângă cele 80 puse la dispoziție de organizator și solicită să le fie comunicată poziția pârâtei cu privire la acest aspect. Prin adresa 338/23.04.2018 AFC UTA, comunică Grupării mobile de jandarmi că potrivit prevederilor ROAF, sectorul destinat suporterilor echipei oaspete este de 70 de locuri, și că biletele destinate suporterilor timișoreni au fost puse la dispoziția reprezentantului suporterilor S________ N_____

Organizatorul a decis să nu primească pe stadion, la meci, decât cei 70 de suporteri care au primit biletele oficial, ceilalți suporteri fiind ținuți afară. 

”Reclamanții menționează că au ajuns în ipoteza în care, după ce s-au deplasat sute de kilometri pentru a putea participa la cel mai important eveniment sportiv al sezonului, au fost nevoiți să stea ore în șir în arșiță în mijlocul câmpului, doar cu alimentele pe care le-au avut întâmplător asupra lor și doar cu apa oferită de primarul localității Șiria. Astfel, reclamanții s-au simțit profund umiliți, "șicanele" mai mult sau mai puțin legale la care pârâta a recurs de la bun început fiind încununate cu închiderea acestora într-un țarc metalic și desconsiderarea tuturor eforturilor depuse pentru a participa la evenimentul din data de 24.04.2018”, au reclamat suporterii timișoreni. 

Tribunalul Arad spune că suporterii timișoreni nu au acționat cu bună credință

 

Tribunalul Arad a respins toate pretențiile suporterilor, în motivare, făcută publică pe rolii.ro, magistratul care a soluționat dosarul arătând că suporterii timișoreni ar fi trebuit să acționeze cu bună credință. NewsOnline redă integral mai jos considerentele reținute de judecător: 

 

”Cu privire la răspunderea contractuală a pârâtei, instanța reține că un contract de vânzare obligă părțile nu doar la executarea obligației principale, în cazul reclamanților aceasta fiind plata prețului biletului la meci, ci și la acționarea cu bună-credință pe toată durata executării contractului. Deși reclamanții au cumpărat în mod valabil biletele la meci și aveau dreptul de a li se permite accesul în stadion, ei nu aveau dreptul de a ____________________________ într-un grup organizat de suporteri (galerie). Galeria echipei oaspete a primit conform reglementărilor FRF, prevăzute în Regulamentul de organizare a activității fotbalistice (ROAF) și în documentația de omologarea a stadionului, un număr de 70 bilete pentru meci și ar fi fost lăsată de organizatorul jocului și respectiv de structura de jandarmi să ___________________ limita acestui număr. Altfel spus, susținătorii echipei vizitatoare care au achiziționat bilete aveau dreptul să vină la stadion și să vizioneze meciul, însă pe cont propriu, nu în mod organizat, constituiți într-un grup de suporteri. Prin decizia lor de a achiziționa pe cont propriu biletele la meci iar apoi de a veni la stadion în grup organizat, cu galeria, suporterii și-au asumat riscul de a nu fi lăsați să _____________________. Scopul achiziționării biletelor nu a fost astfel unul legitim, de a participa în calitate de simpli spectatori la meci, ci de a veni organizat, cu galeria, la meci și de a încerca în acest mod să ocolească limita numărului de spectatori ai galeriei echipei oaspete impusă de clubul U__, în calitate de organizator, și de limitele stadionului, care este omologat pentru 75 locuri destinate galeriei echipei oaspete. Achiziționarea biletelor și deplasarea la A___ împreună cu galeria au fost făcute de reclamanți pe propriul risc, iar în consecință, în raport de principiul n emo auditur propriam trupitudinem allegans, nu este întemeiată pretenția acestora de a fi antrenată răspunderea civilă contractuală a pârâtei, neputând fi reținută în sarcina acesteia, care a respectat obligațiile impuse de lege și de regulamentul de organizare a activității fotbalistice, o faptă ilicită referitoare la interzicerea accesului în stadion a galeriei echipei oaspete, peste limita numărului de locuri destinat acestora.

În ce privește discriminarea la care ar fi fost supuși reclamanții, instanța reține că prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare ___, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Reclamanții invocă împrejurarea că ar fi fost discriminați față de alți posesori de bilete de intrare la meci, cărora nu le-a fost interzisă intrarea la meci, doar pe motivul că ar fi fost susținătorii echipei Politehnica și că ar fi fost îmbrăcați în culorile acestei echipe.

Instanța observă că o acțiune nu este discriminatoare dacă este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate și necesare (art. 2 alin 3 din OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare ). Acțiunea clubului U__ și a J___________ de a nu permite accesul pe stadion a unui număr mai mare de 70 suporteri constituiți într-un grup organizat - galeria echipei Politehnica Timișoara - a avut ca scop asigurarea ordinii și liniștii publice pe stadion, un scop evident legitim, iar metoda de atingere a acestui scop – interzicerea accesului - a fost adecvată și necesară

Conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată, cel puțin o parte din suporterii timișoreni au contestat decizia Tribunalului Arad, declarând apel care urmează să fie soluționat de Curtea de Apel Timișoara. 

 

sursa foto - www.opiniatimisoarei.ro

 

PROGER GLOBAL NETWORK - Project management, asistenta tehnica, inchiriere utilaje, exploatare agretate minerale